สืบอดีตมนุษย์โบราณ “ปางมะผ้า”

นี่อาจเป็นครั้งสำคัญที่เราได้เห็นใบหน้าหญิงสาวอายุกว่า 13,640 ปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลาย เธอถูกขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมสำรวจของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

คน-เมือง-ขยะ วิกฤตภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก
กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

“หลอดกระจูด” ดูดเซฟโลก

เรื่อง “ดูด” ที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคนไทยใช้หลอดดูดถึงปีละ 5 พันล้านหลอด!
เกิดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวทิ้ง จนทั่วโลกเกิดกระแสเปลี่ยนหลอดพลาสติกเป็น “หลอดจากธรรมชาติ”

ลดความสูญเสียทรัพยากรไทย กฏหมายความหลากหลายทางชีวภาพต้อง Update

ทรัพยากรธรรมชาติไทยเปราะบาง และถูกตักตวงผลประโยชน์อยู่เสมอ
บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของไทย ไปจดสิทธิบัตร โดยชุมชนเจ้าของไม่ได้อะไรเลย

“บ้านเสาสูง” อาจเป็นทางรอด หากน้ำท่วมโลก

น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 3 มม. ในทุก ๆ ปี จนในที่สุดบ้านของพวกเราอาจจะต้องสร้างเหนือผิวน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บ้านพื้นถิ่นที่ทะเลสาบเขมร “โตนเลสาบ” ประเทศกัมพูชา มีองค์ความรู้สร้างบ้านเหนือน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เราอาจจะต้องกลับไปสำรวจบ้านพื้นถิ่น เพื่อเอาไอเดียมาปรับใช้กับบ้านในอนาคต

นักวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก”

ในอนาคตถ้ามีงานวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก” ช่วยให้เนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตได้ดีขึ้น
นี่ก็อาจจะเป็นวิธีรับมือกับ Aging society ที่ประเทศเราต้องการอย่างแน่นอน

ล้างพิษให้ดิน เทคโนโลยีฟื้นฟูดินลดแคดเมียม

การทำเหมืองสังกะสีมาอย่างยาวนาน ทำให้ที่นาส่วนหนึ่งของ อ.แม่สอด จ.ตาก ปนเปื้อนสารแคดเมียม และทำให้ข้าวมีแคดเมียมในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มองการเมืองเชิงตุลาการ

ตั้งแต่รัฐธรรมนญูปี 2550 เป็นต้นมา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อสังคม

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Topic

4 ฉากทัศน์ ครอบครัวประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

การศึกษาเพื่อมองเห็นภาพอนาคต จะช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องวางแผนปัจจุบันอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะผู้วิจัย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าใจการรับรู้ของสังคมไทย เพื่อเข้าใจวิกฤตการเมืองไทยท่ามกลางมรสุมความขัดแย้ง กับ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

สถานการณ์การเมืองไทยวันนี้มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทางตันที่ยากจะหาทางออกได้ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ร่วมเปิดมุมมอง ขยายปมข้อถกเถียง พินิจสภาพวิกฤตการณ์การเมืองไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

Exhibition

00:00
00:00
Empty Playlist