ปางมะผ้า photo

สืบอดีตมนุษย์โบราณ “ปางมะผ้า”

นี่อาจเป็นครั้งสำคัญที่เราได้เห็นใบหน้าหญิงสาวอายุกว่า 13,640 ปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลาย เธอถูกขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมสำรวจของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

การค้นพบนี้เป็นการสำรวจวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สุดก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำให้เรารื้อฟื้นความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตรทางวัฒนธรรม วิวัฒนาการมนุษย์ และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม

โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตรทางวัฒนธรรมใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist