Technology Catalog

การเตรียมคอมพอสิตระดับนาโนเมตรที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงจากยางธรรมชาติและซิลิกา

คอมพอสิตเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานวิจัยคิดค้นคอมพอสิตระดับนาโนเมตรที่มีพื้นผิวจำเพาะสูง จากยางธรรมชาติและซิลิกา

อาหารเสริมจากสาหร่ายพวงองุ่น

นักวิจัยนำสาหร่ายพวงองุ่นมาวิจัย และพบว่ามีสักภาพในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสรริมอาหาร สำหรับผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นดรคอ้วนลงพุง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

“ล้มครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลย” นักวิจัยได้คิดค้ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินจากวิจัยไทย ทำให้ผู้ป่วยเดินได้ตัวเองลดปัยจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ลำแสงสังเกตง่ ทุกชิ้นส่วนทำได้ในไทย

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวและมีเสถียรภาพแปรรูปก๊าซให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่า

จุดเปลี่ยสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากงานวิจัย การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมละการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซ ออกจากก๊าซเหลือทิ้ง เพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีที่มีมลค่าทางเศรษฐกิจและพลังงานทดแทนในอนาคต

ผนังคอนกรีตกันกระสุนแบบสามชั้น โดยใช้เม็ดยางและเส้นใยเหล็กเป็นส่วนประกอบ

ผนังคอนกรีตกันกระสุน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัย โดยการนำแผ่นยางพารามาสลับชั้นกับคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก เพื่อดูดซับพลังงานจลน์ ลดการทะลุผ่าน และการสะท้อนกลับของกระสุน

หุ่นยนต์เสริมทักษะการสื่อสาร

หุ่นยนต์เสริมทักษะการสื่อสาร ถูกพัฒนาโดยมุ่งตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ใช้

00:00
00:00
Empty Playlist