Video

สร้างระบบนิเวศด้านงานวิจัยเอไอ สิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้าง

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคต หากมองในด้านศักยภาพ คนไทยมีความสามารถและเก่งกาจด้านเอไออยู่เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่ต้องการของทั้งบริษัทในไทยและต่างประเทศ แต่สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีเอไอของประเทศไทยยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ เพราะเรายังขาดระบบนิเวศ ( Eco System ) ที่เกื้อหนุนต่อการขยายตัวและสร้างนวัตกรรมด้านเอไอในประเทศ เพื่อกลับมาเพื่มมูลค่าและยกระดับการแข่งขันให้กับประเทศได้

ประเทศไทยจะก้าวข้ามปัญหานี้ได้อย่างไร ติดตามได้ในคลิปวีดิโอนี้

ปัญญาประดิษฐ์(AI) แย่งงาน หรือ ช่วยงาน มนุษย์ !!

ปัญญาประดิษฐ์ (AI  Artificial Intelligence) คือ เครื่องจักร(machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเข้ามาช่วยในงานหลายๆ ด้านให้กับมนุษย์

แต่เมื่อเครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้น จนหลายงานทำได้ดีกว่ามนุษย์ คำถามที่เกิดขึ้นทันที คือ ปัญญาประดิษฐ์(AI) แย่งงาน หรือ ช่วยงาน มนุษย์ กันแน่…

ติดตามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของ AI และร่วมกันหาคำตอบว่า AI เข้ามา ช่วยงาน หรือ แย่งงาน มนุษย์กันแน่!! ได้ในคลิปวีดีโอนี้

ประเทศไทยจะไปดวงจันทร์!!!

ประเทศไทยจะไปดวงจันทร์ เป็นทั้งความฝันและเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาวงการและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เราไม่ได้นำคนขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์ แต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมของคนไทยให้ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์

ซึ่งกว่าจะทำได้นั้นต้องใช้เวลาและงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้เพียงพอต่อการรองรับความฝันนี้

เส้นทางไปสู่เป้าหมายนี้เป็นอย่างไร ระหว่างการเดินทางสู่ฝันนี้จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง ไปติดตามกันได้ที่นี่

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สร้างองค์ความรู้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

แสงซินโครตรอนอาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด นอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรงที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างของวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้สินค้าเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคแล้ว

ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูง ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน ววน.ของประเทศได้อีกด้วย

ติดตามจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแสงซินโครตรอน และความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้ที่นี่

แสงซินโครตรอน…ส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อยกระดับการแข่งขันของไทย

แสงซินโครตรอน (synchrotron) คือแสงที่ถูกปลดปล่อยยออกมาจากอิเล็กตรอนที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เป็นแสงความเข้มสูงที่มีค่าพลังงานต่อเนื่อง คลอบคลุมช่วงพลังงานกว้างตั้งแต่ช่วงของรังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอ็กซ์ ที่สามารถนำมาวิจัยเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุต่างๆ ในระดับอะตอมและโมเลกุล เปิดให้เห็นโลกใบใหม่ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ

ติดตามเรื่องราวการเดินทางของซินโครตรอนในประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเป็นอีกช่องทางในการสร้างบุคลากรขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับการแข่งขันของประเทศได้ที่นี่

ทำไมต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์?

หลายคนคงเคยมีคำถาม ว่าประเทศไทยจะลงทุนกับเรื่องไกลตัวอย่างงานวิทยาศาสตร์ไปทำไม? ทำไมประเทศไทยต้องส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ เอาเวลามาพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยชาวบ้านทำมาหากินดีกว่าไหม?

แต่งานวิทยาศาสตร์จะนำประเทศไปสู่ข้อค้นพบใหม่ และผลพลอยได้จากข้อค้นพบจะนำไปสู่องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในอนาคต เป็นองค์ความรู้ของประเทศที่จะต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ให้เป็นคนมีความสามารถสูง

ติดตามแนวความคิดความสำคัญ และผลพลอยได้ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ได้ที่นี่

00:00
00:00
Empty Playlist