Documentary

ถึงเวลาแรงงานไทยต้องปรับตัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านซึ่งมีผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานในหลายธุรกิจไปอย่างชัดเจน หลายองค์กรเริ่มค้นหาวิธีการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้ทันกับกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แล้ววัยแรงงานรวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานและธุรกิจมีความพร้อมกันมากน้อยเพียงไร

ระบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรรออีกต่อไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การศึกษา” คือจุดตั้งต้นที่เราใช้สร้าง “บุคลากรของประเทศ” แล้วถ้าพวกเขาเหล่านี้ต้องจบออกมาเพื่อทำงานในระบบอุตสาหกรรมใหม่ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ทำไมพวกเขายังต้องอยู่กับระบบการศึกษาไทยที่ยังคงเหมือนเดิม

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง?
นั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งมิติสังคมและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวงการศึกษา ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาเข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอย่างเช่น ฟินแลนด์ ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการวิวัฒนาการให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ระบบการศึกษาไทยกลับเลือกที่จะอยู่เฉย จึงเกิดสภาวะไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ทัน

Reskill & Upskill… ยกระดับบุคลากรไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ด้วยการเป็นฐานผลิตมาอย่างยาวนาน มีห่วงโซ่คุณค่าด้านยานยนต์ที่ครบวงจร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นลำดับต้น ๆ ในอาเซียน แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม การต้องการลดค่าใช้จ่ายหรือการบำรุงรักษาง่ายทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

เพื่อไม่ให้ตกขบวนของความเปลี่ยนแปลงและรักษาสถานภาพความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ

6 งานวิจัยเด่นด้าน BCG เกษตรและอาหารมูลค่าสูง

มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทยมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ เพราะเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูป หรือแปรรูปแค่ขั้นตอนเดียวทำให้จำหน่ายได้ในราคาต่ำ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่าง มีมาตรฐาน ปลอดภัยและตอบโจทย์ผู้บริโภค

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)โอกาสหรืออุปสรรคของคนไทยในอนาคต

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและเข้าไปปั่นป่วนในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาและส่งผลต่อการปรับตัวในทุกภาคส่วนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยมา จนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ที่ถือเป็นคลื่นลูกที่ 2 ที่นำพาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปั่นป่วนอีกครั้งส่งผลให้แต่ละประเทศเร่งดำเนินการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม และทำให้เกิดคำถามที่ว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคของคนไทยในอนาคต

สืบจากแสง…การไขคดีทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแสงซินโครตรอน

แสงซินโครตรอนถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  นวัตกรรมด้านการแพทย์ หรือแม้แต่งานยกระดับอุตสาหกรรมมากมาย แต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่แสงซินโครตรอนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงคือการใช้ประโยชน์ในการไขคดีฆาตกรรม

00:00
00:00
Empty Playlist