บ้านเสาสูง อาจเป็นทางรอด หากน้ำท่วมโลก

“บ้านเสาสูง” อาจเป็นทางรอด หากน้ำท่วมโลก

น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 3 มม. ในทุก ๆ ปี จนในที่สุดบ้านของพวกเราอาจจะต้องสร้างเหนือผิวน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่บ้านพื้นถิ่นที่ทะเลสาบเขมร “โตนเลสาบ” ประเทศกัมพูชา มีองค์ความรู้สร้างบ้านเหนือน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เราอาจจะต้องกลับไปสำรวจบ้านพื้นถิ่น เพื่อเอาไอเดียมาปรับใช้กับบ้านในอนาคต

ผะเตี๊ยะฮ์-เลอ-ตึก: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนเสาสูงในลุ่มน้ำโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา

อาจารย์ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

00:00
00:00
Empty Playlist