นักวิจัยไทยพัฒนา ซีเมนต์ทดแทนกระดูก

นักวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก”

กระดูกของเราดูเหมือนจะแข็งแรง แต่พอเสียหายขึ้นมาปุ๊บ การรักษาก็ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และค่ารักษาก็หนักโขอยู่

คนหนุ่มสาวอาจจะฟื้นตัวได้เร็ว แต่หากผู้สูงอายุบาดเจ็บกระดูก นี่เรื่องใหญ่ เพราะเสี่ยงเสียชีวิต และส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเพียงเล็กๆเท่านั้นเอง

ถ้าในอนาคตมีงานวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก” ช่วยให้เนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตได้ดีขึ้น นี่ก็อาจจะเป็นวิธีรับมือกับ Aging society ที่ประเทศเราต้องการอย่างแน่นอน

นวัตกรรมซีเมนต์แบบฉีดเพื่อทดแทนกระดูก

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

00:00
00:00
Empty Playlist