หลอดกระจูด ดูดเซฟโลก

“หลอดกระจูด” ดูดเซฟโลก

เรื่อง “ดูด” ที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคนไทยใช้หลอดดูดถึงปีละ 5 พันล้านหลอด!
เกิดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวทิ้ง จนทั่วโลกเกิดกระแสเปลี่ยนหลอดพลาสติกเป็น “หลอดจากธรรมชาติ”

นี่ทำให้นักวิจัยบ้านเราต้องรีบหาวัสดุทดแทน และพืชที่เข้าท่าที่สุดคือ “ต้นกระจูด” ที่เราเอามาสานตะกร้าอยู่นานแสนนาน

กว่ากระจูดจะเปลี่ยนเป็นหลอดต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่วัสดุธรรมชาติจะได้รับการยอมรับในระดับสากล

หลอดกระจูด หลอดดูดจากพืชธรรมชาติ

ผศ.ดร.อุทัย มีคำ วิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

00:00
00:00
Empty Playlist