นวัตกรรมอาหารจากงานวิจัย

ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทย และสังคมโลก

ในประเทศไทยเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มกระแสโลก จึงก่อให้เกิดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เช่น นวัตกรรมอาหารพร้อมทาน อาหารสำหรับนักกีฬา อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารเฉพาะโรค และอาหารทางสายยาง ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับการบริโภคของคนในประเทศและสามารถสร้างมูลค่าไปยังต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน

#1

Thailand Food Trend

ตัวอย่างเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโถค

Obese boy who is overweight on a pink background.

อาหารเฉพาะโรค

เป็นอาหารที่ผลิตขึ้นไม่ใช่เพื่อการรักษา แต่เป็นอาหารสำหรับป้องกันและช่วยควบคุมอาการของโรคให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี (non-communicable diseases; NCDs) อย่างโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต ๆลฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 

ตัวอย่างอาหารเฉพาะโรค เช่น อาหารที่ใช้เทคนิค เอนแคปซูเลชัน (encapsulation) เช่นการทำให้อาหารเกิดการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลช้าลง ซึ่งเป็นอาหารเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน เป็นต้น

 

yu-hosoi-9dSl7cZgDsk-unsplash

อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat)

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนไม่มีเวลาการเร่ง รีบของภาวะความเป็นอยู่และการเดินทางด้วยหน้าที่การงาน และโอกาสที่จะเกิดเหตุภัยพิบัติ  เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวและไฟไหม้ เพิ่มมากขึ้น  อาหารพร้อมรับประทานที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ณ อุณหภูมิห้อง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งยังลดปัญหาการขาดแคลนอาหารจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ได้

เช่น อาหารที่ถนอมอาหาร โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า รีทอร์ทเพาซ์ (retort pouch)

june-liu-UVOG5EPgoA4-unsplash

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

มีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีสัดส่วนผู้มีอายุมากว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ 20 จึงต้องตระหนักและพัฒนาอาหารสำหรับคนกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะวัยทำงานก็กำลังยักย้ายเข้าใกล้คนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

อาหารที่ผู้สูงอายุต้องการคือ อาหารที่ทำให้สุขภาพดี แข็งแรง เจ็บป่วยน้อยลง ลักษณะอาหารที่ต้องการคือ อาหารที่มีรสสัมผัสนิ่ม เคี้ยวง่าย กลืนง่าย และมีความอร่อย มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น ข้าวต้ม ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งหรือเจลลี่ เป็นต้น

clique-images-hSB2HmJYaTo-unsplash

อาหารสำหรับนักกีฬา

เพราะนักกีฬาต้องการสารอาหารมากกว่าคนทั่วไปและะกีฬาแต่ละประเภทก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ในปริมาณที่แตกต่างกัน  เช่น การวิ่งระยะสั้น ต้องการอาหารที่เปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างรวดเร็ว เข้ากับการออกกำลังที่ใช้พลังงานมาก นักเพาะกายที่ต้องการโปรตีนคุณภาพสูงและมีปริมาณมากกว่าคนทั่วไป หรือ นักซูโม่ ที่ต้องกินแป้ง (คาร์โบไฮเดรต)เพราะต้องเพิ่มน้ำหนักตัว การคิดค้นอาหารที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาแต่ละประเภทจึงเป็นที่ต้องการของคนในวงการกีฬา

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับนักกีฬา เน้นการทำวิจัยหาสารอาหารชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนักกีฬาของประเทศให้แข็งแกร่ง เช่น ประเภทกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง (Branched Chain Amino Acids; BCAAS) ซึ่งจากรายงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นพบว่า ช่วยลดอาการบาดเจ็บ เมื่อยล้าจากการออกกำลังกายอย่างการวิ่งได้ และยังช่วยให้หลับสบายในผู้สูงอายุอีกด้วย

bill-oxford-tR0PPLuN6Pw-unsplash

อาหารทางสายยาง (tube feeding)

“อาหารทางสายยาง (tube feeding)’ หรืออาหารปั่นผสม อาหารชนิดนี้เป็นสูตรอาหารเฉพาะโรคเช่นกัน แต่ใช้ในกรณีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง จะต้องให้อาหารผ่านสายยาง แต่ในปัจจุบัน อาหารชนิดนี้ถึงแม้จะสามารถปั่นเองตามสูตรต่างๆ ที่มีให้เห็น หรือสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่บางครั้งอาจเกิดความไม่สะดวก ไม่สามารถพกพาหรือนำไปใช้ในที่ต่างๆได้ แนวความคิดที่อยากให้มีการต่อยอดคือ การนำอาหารเหลวเหล่านี้ทำเป็นผงสูตรมาตรฐาน คุณสมบัติต้องมีคุณค่าโภชนาการครบพลังงานเพียงพอละลายน้ำได้ง่าย และมีความขั้นหนืดพอเหมาะ โดยใช้ผสมกับน้ำสะอาดแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที

จากความต้องการในอาหารหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภคในปัจจุบัน นักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงร่วมกันทำงานวิจัยด้านอาหาร เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย และประชาคมโลกที่ต้องการอาหารด้วยเช่นกัน

สกสว.

#2

ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

“ข้าว” แหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักที่คนไทยบริโภคกันมากที่สุด แต่จากงานวิจัยพบว่า ข้าวโดยทั่วไปที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายเช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูง ด้วยเหตุนี้การลดปริมาณค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้ผู้บริโภคสามารถลดการสะสมของน้ำตาลในเลือดและลดการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสมลงได้ โดยการลดค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวและผลิตภัณฑ์ในข้าวสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งในบางวิธีนั้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เนื่องจากสามารนำไปใช้ได้ทันที รวมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์จากข้าวอื่น ๆ เช่น เส้นขนมจีน เส้นหมี่ ขนมหวานจากแป้งข้าว ถือเป็นนวัตกรรมอาหารที่เหมาะกับผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาล หรือผู้ป่วยเบาหวาน

#3

เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุได้ เพราะเมื่อแก่ตัวขึ้นกลไกการทำงานของร่างกายอาจถดถอย เช่น ภาวะกลืนลำบาก ภาวะโรคสมองเสื่อมหรือโรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้จะส่งผลต่อการกลืนอาหารของผู้สูงอายุอย่างมาก

ฉะนั้นแล้วจึงมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโปรตีนและพลังงานสูงและมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมต่อการกลืนของผู้สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์นี้ถูกพัฒนาในรูปแบบของ เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รรี่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนจากถั่วเหลือง แถมยังมีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง นอกจากนี้เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังเป็นอาหารในกลุ่มมังสวิรัติ เพราะใช้สารสกัดคล้ายพืช ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เจลาตินที่ผลิตจากหนังหมู จึงเหมาะแกการทำการตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม AEC และตะวันออกกลางอีกด้วย

#4

ผักผงปรุงรสโรยข้าว

หลาย ๆ คนที่เป็นคนรักสุขภาพหรือสายเฮลตี้คงคุ้นเคยกันดีกับการบริโภคผักผลไม้ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและยังช่วยลดวคามเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ผลสำรวจกลับพบว่า ประชากรในประเทศไทยมากถึงร้อยละ 82 บริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก

"คนไทยร้อยละ 82 บริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก"

จากโจทย์ปัญหานี้ นักวิจัยจึงมีการทำผลิตภัณฑ์ผักผงปรุงรสโรยข้าว ซึ่งแต่เดิมมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น แต่ได้ถูกพัฒนาสูตรให้ลดปริมาณส่วนผสมบางชนิดลง และปรับรสชาติให้เหมาะสมต่อการบริโภคของคนไทย โดยปัจจุบันทำออกมา 2 รสชาติด้วยกัน และถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบของผงแต่ยังคงคุณค่าทางโภชนการไว้ครบถ้วน โดยมีใยอาหารเป็นองค์ประกอบ 12 % ทั้งยังมีส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างวิตามิน นอกจากนั้นยังพกพาได้สะดวกอีกด้วย

#5

เครื่องดื่มจากใบอ่อนข้าวหอมมะลิ

เครื่องดื่มจากใบอ่อนข้าวหอมมะลิ
วัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ข้าว เป็นอาหารหลักที่สำคัญต่อการบริโภคของคนไทย ทั้งยังมีความผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพราะในแต่ละส่วนของข้าว เช่น รำข้าว จมูกข้าว ปลายข้าว และใบข้าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 1 ในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์ชาจากใบข้าวอ่อน ซึ่งถูกผลิตออกมาแต่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสีและกลิ่นที่ไม่คงตัวระหว่างการเก็บรักษาและการแปรรูป

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบข้าวอ่อนให้มีกลิ่นหอม สีสวยธรรมชาติ ทำในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยจะเก็บในตอนรุ่งสางก่อนนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ซึ่งจากการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญในชาใบข้าวพบ กรดฟีนอลิก ที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ทั้งยังมีสรรพคุณจากสารต่าง ๆ เช่น คลอโรฟิลล์รวม สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น

#6

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

ในยุคโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของมนุษย์ สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่นเดียวกันกับในเรื่องของอาหาร เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยืดอายุของอาหารได้นานขึ้นกว่าปกติ แม้ว่าเดิมทีการถนอมอาหารจะมีอยู่แล้วในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดองเค็ม แต่ในอาหารประเภทข้าวเหนียวมูนคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจหากสามารถยืดอายุอาหารได้

ปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานรับประทานคือ ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป โดยเป็นการศึกษาวิธีการอบข้าวเหนียวมูนให้แห้ง ที่มีความปลอดภัยจากเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ครบถ้วน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเหนียวมูนและยังสะดวกต่อการบริโภคด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัย

อาหารเสริมจากสาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่นเป็นที่นิยมรับประทาน แต่มีจุดอ่อนคือ เก็บได้ไม่นาน ทำให้คุณภาพน้อยลง นักวิจัยจึงนำสาหร่ายพวงองุ่นมาวิจัยและพบว่ามีศักยภาพในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถพัฒนาเป็น ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร’ สำหรับผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นโรคอ้วนลงพุง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง

การสกัดสารพอลีฟีนอลความเข้มข้นสูงของเนื้อผลกาแฟ

การใช้ประโยชน์จากเนื้อกาแฟ (Coffee Pulp) ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ โดยการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารโพลีฟีนอล ที่มีกรดคลอโรจินิก และ อิพิคาเซซิน ซึ่งมีมากในเนื้อกาแฟ และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และลดไขมันในเลือด พัฒนาสู่กรรมวิธีสกัดสารพอลีฟีนอลความเข้มข้นสูง ต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยคงฤทธิ์ของสารให้มากที่สุด ตอบโจทย์ยุคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ไก่แผ่นอบกรอบ

ผลิตภัณฑ์ไก่แผ่นอบกรอบ Sexy chick เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้ออกไก่มาพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยวที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปใหม่แล้วอบแห้ง โดยใช้โมดิฟายด์สตาร์ชมาเป็น Binder ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูง เสริมสร้างพลังงานให้ร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ขนมจีน น้ำยากะทิและน้ำพริกปักษ์ใต้พร้อมบริโภค

ผลิตภัณฑ์ขนมจีน น้ำยากะทิ และน้ำพริกปักษ์ใต้ แบบรีทอร์ทเพาช์พร้อมบริโภค เป็นการนำอาหารใต้มาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมรับประทาน โดยคงเอกลักษณ์รสชาติของขนมจีนน้ำพริกและน้ำยาปักษ์ใต้ไว้อย่างครบครัน โดยนำอาหารมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนแบบสเตอริไลซ์เซชันเพื่อฆ่าเชื้อในอาหาร แล้วบรรจุลงในภาชนะปิดสนิท ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 – 1.5 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งยังคงความเหนียวนุ่มของเส้นขนมจีน และยังคงความเข้มข้นของน้ำยากะทิและน้ำพริกปักษ์ใต้ไว้ได้ดี ทำให้รับประทานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์อิมพีเรียล ฟรุ๊ต คาเวียร์

เป็นนวัตกรรมอาหารใหม่ล่าสุด ที่มาด้วยแนวคิดเป็นยิ่งกว่าอาหาร อิมพีเรียล ฟรุ๊ต คาเวียร์ เป็นเม็ดบีดที่ทำการกักเก็บสารสกัดและเอมไซม์จากผลไม้เขตร้อน ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพียงแค่ตักเข้าปากก็ได้สัมผัสรสชาติและกลิ่นของสุดยอดผลไม้ในเขตร้อนทันที

ผลิตภัณฑ์แซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกพร้อมข้าวพอง

แซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกพร้อมข้าวพองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีโอเมก้า 3,6,9 ปราศจากสารกันเสีย มีการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล และมีการเติมงาม้อนเพื่อให้น้ำพริกคงเอกลักษณ์ของอาหารไทยและเสริมคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อนำมาทานคู่กับข้าวพองจึงได้รสชาติ รสสัมผัส ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่รักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และยังเหมาะกับวิถีปัจจุบันที่ผู้คนนิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่ง
จากถั่วดาวอินคา

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากถั่วดาวอินคา ตราออร์แกนอยด์ เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเมล็ด และส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมันของถั่วดาวอินคา โดยนำมาพัฒนาสูตรและกระบวนการจนได้เป็นขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่มีรสชาติอร่อย กรุบกรอบ มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสารสำคัญหลายชนิด เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงลดโซเดียม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยกระบวนการผลิตการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dehydration หรือ Lyophilization) โดยลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 50 % ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น สี และรสชาติ ที่คงเอกลักษณ์เฉพาะของปลาร้าอีสาน โดยการบริโภคสามารถเตรียมได้ง่ายเพียงละลายในน้ำเย็น สะดวกต่อการนำไปใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารไทยหลากหลายเมนู

บรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีส
พร้อมทานด้วยไมโครเวฟ

ผลิตภัณฑ์ผักโขมอบชีสพร้อมรับประทาน มีสีเหลืองเข้ม หอมกลมกล่อม มีคุณค่าทางอาหารสูง จึงได้รับความนิยมในการบริโภคสูงเช่นกัน เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ จึงมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผักโขมอบชีสที่สามารถรักษาคุณภาพอาหารและกระจายตัวคลื่นไมโครเวฟภายในผลิตภัณฑ์ได้ดี ทำให้สามารถอุ่นเพื่อบริโภคด้วยไมโครเวฟได้อย่างไม่เสียรสชาติ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผัก
ชนิดผงกึ่งสำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำผักผลไม้หลายชนิด เช่น แก้วมังกร มะนาว เสาวรส หอมใหญ่ ผักกาดหอม สับปะรด และผักใบเขียวต่าง ๆ มาผสม แล้วนำมาทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ทำให้ได้เครื่องดื่มผักชนิดผงกึ่งสำเร็จรูปที่มีกลิ่นและรสของผักผลไม้ที่ดี มีสีสวย คงคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคจึงได้รับคุณประโยชน์ของสารอาหารอย่างครบถ้วน ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ เหมาะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย

เม็ดบีทสมุนไพรเข้มข้นในน้ำอินทผลัม

ผลิตภัณฑ์เม็ดบีทสมุนไพรสกัดเข้มข้นในน้ำอินทผลัม ตรา Bae Farm เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยการสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำให้ได้ปริมาณสารสำคัญอย่างสารซาโปนิน สารฟีนอลิก และสารฟลาโวนอยด์สูง โดยสามารถกักเก็บสารสำคัญไว้ในเม็ดบีทที่ห่อหุ้มสารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน แล้วนำมาผสมในเครื่องดื่มน้ำอินทผลัมเข้มข้น ทำให้ได้เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมแม่ เหมาะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์จนถึงช่วงให้นมบุตร

ผลิตภัณฑ์อาหารจีไอต่ำจากข้าว

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวหอมมะลิ ที่ใช้เทคนิคการทำแห้งแบบลมร้อน (Hot air oven) ในการแปรรูป ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index : GI) ต่ำ มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต ค่า HbAc คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีค่าการต้านอนุมูลอิสระของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีสารประกอบฟีนอลและปริมาณฟลาโวนอยด์ โดยผลิตภัณฑ์มี 2 ชนิด คือ ซุปข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาล 47 และซีเรียลบาร์มีค่าดัชนีน้ำตาล 52 ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ

00:00
00:00
Empty Playlist