Cover_Youtube-20

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สร้างองค์ความรู้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

แสงซินโครตรอนอาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด นอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรงที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างของวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้สินค้าเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคแล้ว

ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูง ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน ววน.ของประเทศได้อีกด้วย

ติดตามจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแสงซินโครตรอน และความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้ที่นี่

00:00
00:00
Empty Playlist